Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Stop uzależnieniom

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” była tematem konferencji prasowej wicewojewody Bartłomieja Dorywalskiego. Ogólnopolską akcję profilaktyczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurowano w regionie świętokrzyskim.

Rządowa kampania organizowana jest  - pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych oraz społecznych uzależnienia.

Jak podkreśla MSWiA, używanie substancji psychoaktywnych to niebezpieczne zjawisko, z którym próbują się mierzyć wszystkie kraje europejskie, ale jak dotychczas żaden kraj nie znalazł skutecznego rozwiązania. W Polsce dokonywane są stałe zmiany regulacji prawnych wprowadzających substancje używane w „dopalaczach” na listę substancji kontrolowanych. Zmiany prawa nie są w stanie nadążyć za wprowadzaniem przez producentów do obrotu coraz to innych substancji. Z tego powodu tak ważne stają się reakcje społeczne potępiające praktyki handlarzy dopalaczami i narkotykami, jak i kampanie poszerzające wiedzę i świadomość społeczną czym takie substancje są i jakie niosą ze sobą zagrożenia.

Kampania, prowadzona do grudnia tego roku, ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i dotyczy tematyki zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Jednym z jej elementów jest spot profilaktyczny, który ma na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia narkotykami i dopalaczami – został on zaprezentowany podczas konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

„Narkotyki i dopalacze zabijają” – spot MSWiA

Informacje o kampanii na stronie MSWiA: razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania