Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Narada zespołu

Obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu w urzędzie wojewódzkim przewodniczył wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Głównym celem narady była ocena realizacji zadań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w regionie w 2018 r., sprawozdanie z pracy WZZK oraz ocena przygotowań służb i inspekcji do wykonania zadań w bieżącym roku. Przedstawiona została ponadto bieżąca ocena zagrożenia powodziowego i epidemicznego.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele służb, inspekcji i straży, wojska oraz samorządu województwa, jest organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych ustawą. Do zadań zespołu należy przede wszystkim ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne w regionie oraz prognozowanie tych zagrożeń, a także przygotowywanie propozycji odpowiednich działań.