Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Nowoczesny sprzęt dla strażaków

Specjalistyczne samochody oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy otrzymali świętokrzyscy strażacy. Symboliczne akty przekazania wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek podczas uroczystości przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednostki państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej zostały w ubiegłym roku doposażone przede wszystkim w nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze oraz łodzie ratownicze. Pieniądze na zakup  - ponad 21 milionów złotych - pochodzą m.in. ze środków rządowych, dotacji samorządowych, funduszy unijnych, a także środków własnych PSP i OSP.

- Oprócz profesjonalizmu bardzo ważny jest nowoczesny sprzęt, który służy strażakom podczas trudnych akcji. Dlatego cieszę się, że możemy ten sprzęt dziś częściowo przekazać. Serdecznie dziękuję naszym świętokrzyskim strażakom za to, że zawsze są gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji, o każdej porze dnia i nocy – mówiła Agata Wojtyszek.

Podczas odprawy kadry kierowniczej świętokrzyscy strażacy podsumowali także swą działalność w 2018 roku. Gościem spotkania w urzędzie wojewódzkim był zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek.
Z przedstawionych informacji wynika, że w ubiegłym roku na terenie naszego województwa jednostki Państwowej Straży Pożarnej interweniowały 14.275 razy - strażacy wyjeżdżali do ponad 5.300 pożarów oraz 8.500 miejscowych zagrożeń. W porównaniu do 2017 roku zwiększyła się liczba interwencji dotyczących stwierdzenia obecności w mieszkaniach tlenku węgla. W 2018 roku do takich zdarzeń wyjeżdżano 223 razy - jak informują strażacy, związane jest to ze sprawdzaniem mieszkań pod kątem obecności tlenku węgla po włączeniu się czujników. Czad był w 2018 r. przyczyną śmierci 1 osoby, natomiast 75 osób zostało poszkodowanych w związku z jego wystąpieniem. Ponad 1000 razy strażacy brali także udział w akcjach związanych z gaszeniem pożarów budynków regionie, w wyniku których śmierć poniosło 14 osób, a 61 zostało rannych. W ubiegłym roku jednostki straży pożarnej interweniowały w naszym województwie średnio co 37 minut.

W 2018 roku zostało ponadto wyremontowanych 158 strażnic jednostek OSP, a łączna kwota dotacji z budżetu państwa na ten cel wyniosła 1 280 000 zł. Została także oddana do użytkowania Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 w Chmielniku (wartość inwestycji to blisko 5 mln zł). W ub. roku rozpoczęto także budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Kielcach – inwestycja ta warta jest  16,5 mln zł.

W uroczystości przekazania strażackiego sprzętu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.