Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Rozstrzygnięto XXVI edycję konkursu wiedzy

W dniu 23 listopada 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przeprowadzony został finał XXV edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs rozgrywany był na dwóch etapach szkolnym oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 42 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Finał wojewódzki konkursu przeprowadziła komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardziej szczegółowe sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujące do tradycji patriotycznych i obronnych.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Karolina Kot

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach

II

Patrycja Gaweł

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

III

Dominika Walas

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

IV

Tomasz Nawrot

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

V

Krzysztof Zbojak

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

VI

Sylwia Ziętal

Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach

Organizatorzy bardzo dziękują uczniom i nauczycielom za udział w konkursie, który był okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pliki do pobrania