Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Dyskutowali o zagrożeniach

Wojewoda Agata Wojtyszek otworzyła II Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Program spotkania w urzędzie wojewódzkim obejmował kwestie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Celem forum było podniesienie wiedzy na ten temat, wymiana doświadczeń w zakresie współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie z tymi problemami. Do organizacji spotkania - jako wsparcia eksperckiego z obszaru usług telekomunikacyjnych - przyjęła zaproszenie Spółka NASK S.A., powołana przez instytut badawczy NASK, która świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Forum skierowane było do przedstawicieli operatorów infrastruktury krytycznej zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim, reprezentantów urzędu marszałkowskiego, służb zespolonych i niezespolonych w województwie, starostw powiatowych oraz samorządów gminnych.

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, infrastruktura krytyczna to rzeczywiste i cybernetyczne systemy niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Infrastruktura krytyczna to, według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.