Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

O potencjale Wojsk Obrony Terytorialnej

Konferencję „Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województwa świętokrzyskiego” otworzyła w urzędzie wojewódzkim wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania – z udziałem świętokrzyskich parlamentarzystów, samorządowców, kadry dowódczej WOT oraz 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej – omówiono m.in. zadania, strukturę, potencjał i proces szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a także rolę samorządów lokalnych w tworzeniu pododdziałów WOT.

- Spotykamy się dziś z samorządowcami, gdyż proces formowania 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej zamierzamy przygotować jak najlepiej. Wojska Obrony Terytorialnej w czasach pokoju służą społeczeństwu, gdy zdarzają się katastrofy czy klęski żywiołowe. Dlatego chcemy, by samorządowcy w pełni włączyli się to tworzenia tej brygady. Dla regionu jest to bardzo ważny rodzaj sił zbrojnych, bo to ci żołnierze będą wspierali nas w tych trudnych sytuacjach, z którymi mamy często do czynienia - mówiła wojewoda podczas konferencji prasowej.

- Biorąc pod uwagę demografię województwa świętokrzyskiego zakładamy, że powstaną w regionie trzy bataliony. Dziś możemy mówić o realizacji planu co do 101. batalionu lekkiej piechoty. Będą mogli do niego wstępować kandydaci z całego województwa. Batalion zaczniemy formować od lipca, z pierwszymi szkoleniami jesienią  - tak, by do końca roku zaczął on już funkcjonować. Na terenie województwa znalazłem kilkudziesięciu byłych żołnierzy zawodowych, którzy mają predyspozycje, by zostać instruktorami szkolenia naszych kandydatów. Od przyszłego roku będziemy pracować nad lokalizacją i formowaniem kolejnego batalionu. Zgodnie z planem dowództwa WOT, do końca 2020 roku proces formowania brygady powinien zostać zakończony – podkreślił płk Artur Barański, dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP, powstały 1 stycznia 2017 r. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W naszym regionie zostanie utworzona 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Formacja ma liczyć 2,5 tys. żołnierzy. Wojskowe Komendy Uzupełnień  w Kielcach, Busku Zdroju i Sandomierzu cały czas przyjmują wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej.

W WOT służbę będą pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, tj. Terytorialną Służbę Wojskową. Obowiązek ten będzie pełniony w rejonie swojego zamieszkania na dwa sposoby: rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie). Służba trwać będzie od 1 roku do 6 lat, z możliwością przedłużenia. Docelowo jednostki WOT w całym kraju będą liczyć około 53.000 żołnierzy.

Bliższe informacje dotyczące Terytorialnej Służby Wojskowej - na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej (w zakładce Obrona Terytorialna) oraz na stronie www.terytorialsi.wp.mil.pl.