Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wideokonferencja ws. orkanu Fryderyka

Wojewoda Agata Wojtyszek uczestniczyła w wideokonferencji z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Spotkanie dotyczyło działań podjętych przez służby podczas przejścia przez Polskę orkanu Fryderyka.

Wideokonferencję zorganizowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział również szefowie Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania omówiono straty powstałe w gospodarstwach domowych oraz obiektach publicznych, stan przejezdności dróg oraz szlaków kolejowych, utrudnienia w dostawach prądu oraz ostrzeganie ludności i wymianę informacji z samorządami.