Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie przeciwpożarowe

Wyjazdowe szkolenie poświęcone problematyce zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów na przykładzie Nadleśnictwa Włoszczowa odbyło się w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. W naradzie wziął udział wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pożary lasów stanowią duże i bardzo realne zagrożenie, którego konsekwencją jest degradacja środowiska naturalnego, zniszczenia lasów, straty wśród zwierząt dzikich. Na poziom zagrożenia pożarowego w województwie świętokrzyskim mają wpływ duże kompleksy leśne znajdujące się na jego terenie.

Podczas szkolenia omówiono zagrożenia abiotyczne i biotyczne w lasach ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych. Członkowie WZZK mieli również okazję zapoznać się z oceną zagrożeń występujących na terenie miasta Włoszczowa i powiatu włoszczowskiego.

Ćwiczenia praktyczne odbyły się w Nadleśnictwie Konieczno. Leśnicy omówili system organizacji sieci obserwacji terenów leśnych oraz łączności alarmowo-dyspozycyjnej z wykorzystaniem wieży obserwacyjnej. Zaprezentowali również sposób postępowania na wypadek pożarów, zbiorniki czerpania wody i wyposażenie techniczne nadleśnictwa. Na zakończenie szkolenia członkowie WZZK obejrzeli pokaz gaszenia pożaru przy pomocy samolotu Dromader.