Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Stopnie alarmowe

W dniu 22 lutego odbyło się szkolenie nt. „Roli i zadań administracji publicznej w procesie wdrażania rozporządzenia PRM w sprawie stopni alarmowych z dnia 25 lipca 2016 r.” zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządu powiatowego oraz służb zespolonych i niezespolonych w województwie świętokrzyskim.