Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Konsultacje dotyczące finansowania działań ratowniczych na obszarach wodnych

Uprzejmie informujemy, że 20 lutego 2017 roku o godz. 10-tej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (pokój 521) odbędą się konsultacje dotyczące organizacji i finansowania działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2016 poz. 656) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego wykonują zadania z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizują i prowadzą szkolenia ratowników wodnych na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych. Zadania te są dofinansowywane przez wojewodów. Konsultacje mają na celu wspólne wypracowanie ogólnych założeń otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku, który to zostanie ogłoszony w marcu br.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Mazurek tel. 41 342-15-20.