Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Informacje dla społeczeństwa

Wypełniając obowiązki spoczywające na Prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, wynikające z art. 261 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1232) Baza Paliw OLPP sp. z o.o. zamieściła informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Bazach Paliw OLPP sp. z o.o.

Treść informacji została uzgodniona z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, podlega bieżącej weryfikacji i można się z nią zapoznać za pośrednictwem strony internetowej zakładu pod linkiem: http://olpp.pl/bezpieczenstwo/zbp-nr-i/