Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

"Czad i ogień. Obudź czujność"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność".

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Kampania będzie prowadzona w okresie jesienno-zimowym na terenie całego kraju. MSWiA zrealizowało spot radiowy oraz, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, opracowane zostały materiały informacyjne.

Jednym z elementów kampanii jest konkurs dla dzieci i młodzieży na spot filmowy „Czad i ogień. Obudź czujność”

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii  - na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.