Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Pożar na terenie Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice w Wąchocku

W związku z pożarem, jaki miał miejsce w dniach 16-18 września 2016 r. w halach magazynowych Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice Sp. z o.o. w Wąchocku przy ul. Elaboracja 1, w dniu 19 września 2016 r., upoważnieni pracownicy WIOŚ w Kielcach dokonali oględzin miejsca, gdzie prowadzona była przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej akcja ratownicza-gaśnicza. W celu ustalenia ewentualnych zagrożeń dla środowiska, w dniu 20 września 2016 r. inspektorzy dokonali kontrolnego pobrania próbek.

W załączeniu pełna treść Komunikatu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2016 r.