Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zakaz ruchu pojazdów

Ukazało się rozporządzenie porządkowe wojewody w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w tym właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukazało się rozporządzenie porządkowe Wojewody Świętokrzyskiego wprowadzające zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na następujących obszarach województwa świętokrzyskiego i w następujących dniach i godzinach:

 • w dniu 30.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie powiatu kazimierskiego, na drodze wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od Kazimierzy Wielkiej do granicy województwa małopolskiego,
 • w dniu 31.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 22.00 na terenie powiatu kazimierskiego, na drodze wojewódzkiej nr 776 na odcinku od Kazimierzy Wielkiej do granicy województwa małopolskiego.

Zakaz nie ma zastosowania do przejazdów:

 1. autobusów,
 2. pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami,
 3. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,
 4. pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 5. pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych,
 6. pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
 7. pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 8. pojazdów służb technicznych,
 9. pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 839).

W załączeniue pełna treść OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r.

Pliki do pobrania