Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Ograniczenia w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych tj. materiałów lub przedmiotów, które zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Zakaz obowiązuje:

1) w dniu 21.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 22.00 na terenie gminy Wiślica;

2) w dniu 23.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie gmin Koprzywnica i Samborzec oraz Miasta Sandomierza;

3) w dniach od 27.07.2016 r. do 29.07.2016 od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie powiatu kazimierskiego.

Zakaz obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach ogólnodostępnych.

Zakaz nie dotyczy przewozu:

1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez te służby,

2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

W załączeniu Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016 r.

Pliki do pobrania