Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Opracowania i opinie

Bioterroryzm

System czy improwizacja?

CZARNY DZIEŃ W HISTORII LUDZKOŚCI

Nie nastąpił 11 września 2001r., lecz 30 lat wcześniej na lotnisku Fiumicino w Rzymie. Wówczas przygotowany przez Kaddafiego oddział Palestyńczyków dokonał masakry turystów amerykańskich. Zabito wtedy 32 osoby. Do walki z terroryzmem potrzebna jest zimna krew i rozwaga. Kluczem do pokonania terroryzmu jest zebranie informacji, przetworzenie ich i wyciągnięcie poprawnych wniosków. Terroryści są nie tylko w Kabulu, lecz wśród nas w Europie i Ameryce. Dzisiaj wiele państw deklaruje gotowość do współpracy w walce z międzynarodowym terroryzmem.

Broń się sam

Nie można lekceważyć użycia przez terrorystów broni masowego rażenia. Skala zagrożenia jest duża. Sąsiedzi zza Odry oraz pozostałe państwa sojusznicze NATO utworzyły system obrony przed bronią masowego rażenia. Nic więc dziwnego, że i Polska musi dostosować  system obrony przed bronią masowego rażenia do określonych wymagań. Częścią tej działalności jest podsystem  ostrzegania i alarmowania o skażeniach, który do 2002 roku będzie przygotowany do wymiany informacji o skażeniach w układzie koalicyjnym.

Posiadany sprzęt specjalistyczny do wykrywania skażeń i ochrony ludności ze względu na wiek i wątpliwe walory techniczne, dawno powinien trafić do lamusa: dozymetry, dawkomierze, odkażalniki - konstrukcji lat 50.

Stworzenie systemu narodowego wiąże się z wieloma problemami technicznymi, wymagającymi dużych nakładów finansowych.  Trudno będzie nadrobić wieloletnie zaległości. Cena kombinezonu dla osoby wchodzącej w strefę zagrożenia w celu pobrania próbek to ponad 10 tys. zł., pozostały sprzęt potrzebny do wyposażenia laboratoriów III generacji jest o wiele droższy. Przedsięwzięcia te wymagają wyszkolenia specjalistów do pracy w laboratoriach biologicznych.

Terror masowego rażenia a jaki system ochrony ludności

Podstawowym działaniem jest wykrycie przez służby wywiadowcze możliwości użycia broni masowego rażenia i reagowanie na zagrożenie. Od lat terroryści próbują kupić na czarnym rynku technologie do produkcji broni biologicznej, chemicznej lub materiały radioaktywne.

W przypadku użycia broni biologicznej objawy zakażenia w zależności od rodzaju wirusa, bakterii mogą pojawić się po kilku dniach lub w późniejszym okresie na przykład w przypadku zakażenia ospą. Chora osoba staje się nosicielem i zaczyna zarażać innych przed pojawieniem się pierwszych objawów ospy. Zarażonych może zostać wiele osób w krótkim czasie w różnych miejscach. Sprzyjają temu podróże. W przypadku użycia przez terrorystów 50 kg wąglika na obrzeżach dużego miasta z 50 tys. osób, 30 tys. ulegnie zakażeniu z czego większość śmiertelnie.

Osoby odczuwająca objawy choroby powinny zgłosić się do lekarza. Lekarz który stwierdzi wzrost zachorowań, większą ich częstotliwość i nietypowe objawy powinien przekazać informacje do Terenowej (Powiatowej) Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Lekarze powinni być przygotowani do rozpoznawania objawów związanych z chorobami wywołanymi celowym użyciem (rozpyleniem) wirusów i bakterii. Zebrane w Terenowych (Powiatowych) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych dane będą przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Na szczeblu rządowym (centralnym) powinna powstać jedna instytucja koordynująca działania. Środki finansowe będą wówczas wydawane racjonalnie na ochronę ludności w sytuacjach zagrożenia życia.

Prawdopodobieństwo ataku terrorystów  przy użyciu broni masowego rażenia jest niewielkie. Użycie takiej broni nie jest wbrew pozorom proste. Nie zmienia to faktu, że zamiast improwizować trzeba zbudować narodowy system obrony przed bronią masowego rażenia.

Włodzimierz KUSZAK

1. Jacek Pałasiński, Rzym - Z zimną krwią, Wprost Nr 38, 23 września 2001

2. Bartosz Węglarczyk, Waszyngton  - Terror masowego rażenia?, Gazeta Wyborcza Nr 221.3825, 21 września 2001

3. Aleksander Rawski - Dwie strony zasłony dymnej, Polska Zbrojna Nr 32 (239), 5 sierpnia 2001

4. Audycja wojskowa - w I Programie Radia Polskiego, 30.09.2001 godz. 7.10-7.50