Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Plan ewakuacji II stopnia - województwo świętokrzyskie