Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Znalezienia niewypału lub niewybuchu