Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

Konkurs wiedzy

Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty organizuje XXVIII edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Konkurs jest cykliczną imprezą, skierowaną do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu jest pokazanie, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Konkurs jest rozgrywany na dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

Wzorem lat ubiegłych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zatwierdzonego przez Wojewodę regulaminu konkursu wraz z załącznikami do szkół średnich na administrowanym przez Państwo terenie oraz o koordynację przebiegu konkursu na etapie szkolnym. Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. Chciałbym równocześnie wyrazić nadzieję na dobrą, utrzymywaną na dotychczasowym poziomie współpracę przy organizacji wspólnych imprez.

Jednocześnie  uprzejmie informuję, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników Konkursu mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirus SARS-CoV-2 organizatorzy podjęli decyzję, że podczas konkursu będą obowiązywały wszelkie zasady bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa maseczką oraz pomiar temperatury. Pragnę podkreślić, że w przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń Konkurs może zostać odwołany.

Pliki do pobrania