Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs plastyczny

Wojewódzkie eliminacje rozstrzygnięte

Nagrody laureatom etapu wojewódzkiego XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Nagrodzone prace zostaną teraz przesłane do Centralnej Komisji Konkursowej, której posiedzenie planowane jest 17 czerwca 2015 roku.  Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2015 r. na stronie (www.straz.gov.pl) oraz na  łamach Przeglądu Pożarniczego”. Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni i świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy.

Konkurs organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, natomiast w województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.