OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 52 - Oblodzenie, Przymrozki X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 99 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych (Nida poniżej ujścia Czarnej Nidy)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 99

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień: 3

Ważność: od godz. 12:58 dnia 13.02.2024 do godz. 15:00 dnia 14.02.2024

Obszar: Nida poniżej ujścia Czarnej Nidy (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowych na Nidzie możliwe są niewielkie wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie alarmowym w Pińczowie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.