Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 100 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 100

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 09:29 dnia 10.12.2023 do godz. 09:00 dnia 11.12.2023

Obszar: Czarna Włoszczowska (świętokrzyskie)

Przebieg: W Januszewicach na Czarnej obserwowany jest wzrost stanu wody, a w ciągu najbliższej doby spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak