Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 124 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Koprzywianki]

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 124

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 06.06.2023 do godz. 23:00 dnia 06.06.2023

Obszar: zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Koprzywianki (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje  możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).