Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 74 - Przymrozki

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 74
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 23:27 dnia 03.06.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(45), kazimierski(43), Kielce(49), kielecki(49), konecki(37), opatowski(45), ostrowiecki(45), pińczowski(45), sandomierski(47), skarżyski(42), starachowicki(42), włoszczowski(41)

Ważność: od godz. 01:00 dnia 04.06.2023 do godz. 05:30 dnia 04.06.2023

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do około -2°C.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(49), staszowski(48)

Ważność: od godz. 01:00 dnia 04.06.2023 do godz. 05:30 dnia 04.06.2023

Prawdopodobieństwo: 80%

Pzebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3°C, przy gruncie do -2°C.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania