OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 41 - Przymrozki

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 41
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:31 dnia 18.03.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(27), jędrzejowski(26), kazimierski(26), pińczowski(25), sandomierski(24), staszowski(26), włoszczowski(22)

Ważność: od godz. 22:30 dnia 18.03.2023 do godz. 06:30 dnia 19.03.2023

Prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania