Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 12:24 dnia 04.02.2023 do godz. 15:00 dnia 05.02.2023

Obszar: Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w środkowym oraz dolnym biegu Nidy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Pińczów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Aleksandra Chamerlińska-Kulka