Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 94 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 94

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 08:00 dnia 30.09.2022 do godz. 08:00 dnia 02.10.2022

Obszar: Czarna Włoszczowska (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Czarnej (Włoszczowskiej) w Januszewicach przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Wawrzyniec Kruszewski