Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

UWAGA ! SMOG

W dniu 01 kwietnia na terenie miasta Kielce istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

W dniu 01 kwietnia na terenie miasta Kielce prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania - 100 µg/m3).
W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.