Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Intensywne opady deszczu

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, starachowicki i staszowski.
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm.