Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk S7e

Zablokowany jeden pas ruchu na DKS7e łącznica zjazdowa relacji Warszawa - Kielce na węźle Kielce Północ. Ruch na łącznicy odbywa się prawym pasem,czas utrudnienia (h): 2

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7e
3. Pikietaż: 0+450
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: łącznica zjazdowa relacji Warszawa - Kielce na węźle Kielce Północ.
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia: Wiśniówka
7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja
8. Opis zdarzenia: Uderzenie w bariery energochłonne.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch na łącznicy odbywa się prawym pasem. Podałem kilometraż na łącznicy.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-27
16. Godzina powstania zdarzenia: 15:26
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:
Lokalizacja: 50.939199, 20.669434