Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Gęsta mgła

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach

Województwo świętokrzyskie wszystkie powiaty.
Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 m.