Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk S7

Zablokowany jeden pas ruchu Skarżysko-Kamienna - Kielce - Prace utrzymaniowe - porządkowe.Przewidywany czas utrudnienia (h): 6,5

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7h, S7f
3. Pikietaż:
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna - Kielce
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia:
7. Rodzaj zdarzenia: Roboty
8. Opis zdarzenia: Prace utrzymaniowe - porządkowe, zbieranie śmieci. Prace postępujące od S7h km. 0+700 do 1+600 i do S7f km. 0+000 do 4+100
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu:
10. Liczba rannych:
11. Liczba zabitych:
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zabłokowany pas szybki, na pasie wolnym ograniczenie prędkości
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 6,5
15. Data powstania zdarzenia: 2020-01-15
16. Godzina powstania zdarzenia: 08:00
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA
18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej:
19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: