Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 77 m. Lipnik

Utrudnienie DK 77 m. Lipnik, pikietaż 1+000, ciężarówka wjechała do rowu, droga zablokowana, czas utrudnienia 2h.

Utrudnienie DK 77 m. Lipnik, pikietaż 1+000, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Lipnik - Sandomierz, kierunek Sandomierz, ciężarówka wjechała do rowu, droga zablokowana na czas podnoszenia pojazdu, czas utrudnienia 2h.