INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:63 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Silny deszcz z burzami X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk S74h

Utrudnienie na dk S74h, odcinek Kielce - Cedzyna, kierunek Cedzyna, województwo świętokrzyskie 5+750 wymiana barier

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S74h
3. Pikietaż: 5+750
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Cedzyna
5. Kierunek: Cedzyna
6. Miejscowość zdarzenia:
7. Rodzaj zdarzenia: Roboty
8. Opis zdarzenia: Wymiana barier energochłonnych po wypadku na pasie rozdziału . Od km 5+750 -5+950 ruch odbywa się prawym pasem .
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 0
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Na 200 m w kierunku Cedzyny ruch odbywa się prawym pasem .
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 5
15. Data powstania zdarzenia: 2019-09-04
16. Godzina powstania zdarzenia: 09:50