Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na DK 74; m. Radlin

Utrudnienie na DK 74; Kielce-Opatów; pkt.90+300; m. Radlin; zderzenie pojazdów; droga zablokowana; policja zorganizowała objazd; potrwa do ok godz. 19.00

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 74
3. Pikietaż: 90+300
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów
5. Kierunek: Opatów
6. Miejscowość zdarzenia: Radlin
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x sam. osobowy, 1x bus
10. Liczba rannych: 1
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznacza objazd DW745/drogami lokalnymi przez Leszczyny
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3
15. Data powstania utrudnienia: 2019-02-04
16. Godzina powstania utrudnienia: 16:57
17. Źródło uzyskania informacji: Policja