Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Silna mgła

Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach.

W powiatach: buski, kazimierski, sandomierski, staszowski, od godz. 00:00 dnia 10.11.2018 do godz. 10:00 dnia 10.11.2018, prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do
200 m.