OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 70 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 42 m. Starachowice

Utrudnienie DK 42 m. Starachowice, pikietaż 270+000, kolizja 2 samochodów ciężarowych, droga zablokowana, policja kieruje ruchem, utrudnienie 2h.

Utrudnienie DK 42 m. Starachowice, pikietaż 270+000, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Skarżysko - Starachowice, kolizja 2 samochodów ciężarowych, Policja kieruje ruchem, czas utrudnienia 2h.