Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zakaz spożycia wody z wodociągu Smarków

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że nastąpiło pogorszenie jakości wody w wodociągu Smarków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich w dniu 1.08.2018 r. znak: SE.Ia – 4261/125/2018 wydał decyzję o zakazie spożycia wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Smarków zaopatrującej osoby w miejscowościach: Smarków, Piasek, Bieduszki (przysiółek).