Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

WODA W KRANACH Z UJĘCIA CZERWONA GÓRA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CZERWONEJ GÓRZE.

WODA W KRANACH Z UJĘCIA CZERWONA GÓRA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA.

OSTRZEŻENIE DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CZERWONEJ GÓRZE.