Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 7i Kielce ul Łódzka

Utrudnienie DK 7i Kielce ul Łódzka, pikietaż 1+000, zderzenie samochodu osobowego z ciążarowym, zablokowany jeden pas ruchu, ruch drugim pasem, utrudnienie 2h

Utrudnienie DK 7i Kielce ul. Łódzka, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Miedziana Góra - Kielce, zderzenie samochodu ciężarowego z samochodem osobowym, zablokowany jeden pas ruchu, ruch odbywa się drugim pasem, czas utrudnienia 2h.