Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Smog

Informujemy o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Kielcach, Busku-Zdroju oraz Nowinach.

Uprzejmie informuję, że w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza dokonanych w dniu 14 lutego 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdza:
- wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku) na stacjach: w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, Busku-Zdroju oraz Nowinach.