Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda wm kranach

Woda w kranach z ujęcia Gorzakiew niezdatna do spożycia. Dotyczy 12 posesji m. Zrecze Chałupczańskie gm. Chmielnik.

Woda w kranach z ujęcia Gorzakiew niezdatna do spożycia. Dotyczy 12 posesji m. Zrecze Chałupczańskie gm. Chmielnik.