Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

brak przydatności wody Ćmińsk-Bobrza

Zgodnie z tą decyzją zakazuje się spożywania wody z wodociągu Ćmińsk-Bobrza do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach decyzją znak: SE Ia-4261/433/17 z dnia 09.11.2017 r stwierdził brak przydatności wody z wodociągu Ćmińsk-Bobrza do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z tą decyzją zakazuje się spożywania wody z wodociągu Ćmińsk-Bobrza do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających jej przydatności do spożycia. Zakaz dotyczy terenu gminy Miedziana Góra tj. następujących miejscowości:Ćmińsk Rządowy, Ćmińsk Kościelny, Przyjmo, Bobrza, Porzecze, Tumlin - Wykień, Tumlin - Podgród, Miedziana Góra, Ciosowa, Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie, kilka posesji należących do Gminy Strawczyn tj. msc. Bugaj ul. Słoneczna nr od 34 do 61 oraz posesja należąca do gminy Mniów w msc. Pępice nr 213. Przybliżona ilość gospodarstw - ok. 3910Ponadto rozpoczęliśmy
akcję dostarczania wody pitnej z beczkowozów w msc. Ćmińsk na parkingu przy kościele oraz w msc. Miedziana Góra parking przed Urzędem Gmin a także dostarczyliśmy wodę butelkowaną sołtysom w celu przekazania jej mieszkańcom.