Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Przekroczeniem stanów ostrzegawczych

WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2 Wisła (świętokrzyskie) od 15:00/31.10.do 08:00/01.11.2017

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach: Sandomierz oraz Zawichost. Na pozostałych rzekach na obszarze województwa poziom wody na ogół będzie się stabilizował oraz obniżał, przy miejscami przekroczonych jeszcze stanach ostrzegawczych. Wzrost poziomu wody (w strefie stanów wysokich) spodziewany jest w środkowym oraz dolnym biegu Nidy.