Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:89 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:89

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 15:00 dnia 31.10.2017 do godz. 08:00 dnia 01.11.2017

Obszar: Wisła (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach: Sandomierz oraz Zawichost. Na pozostałych rzekach na obszarze województwa poziom wody na ogół będzie się stabilizował oraz obniżał, przy miejscami przekroczonych jeszcze stanach ostrzegawczych. Wzrost poziomu wody (w strefie stanów wysokich) spodziewany jest w środkowym oraz dolnym biegu Nidy. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka