Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:79 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:79

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 03:00 dnia 21.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski