Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia OBLĘGOREK już zdatna do spożycia

Woda w kranach z ujęcia OBLĘGOREK już zdatna do spożycia