Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

ZANIECZYSZCZONA WODA W KRANACH.

Woda w kranach z ujęcia w Krajnie niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości: Święta Katarzyna, Krajno-Zagórze, Zagórze Drugie.

Woda w kranach z ujęcia w Krajnie niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości: Święta Katarzyna, Krajno-Zagórze, Zagórze Drugie.