OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

gwałtowny wzrost stanów wody

świętokrzyskie,W godzinach nocnych na obszarze zlewni Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wody

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz ciągłym, w zlewni Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie zjawisko może mieć charakter gwałtowny, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.