OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:58 - gwałtowne wzrosty stanów wody

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:58

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 25.07.2017 do godz. 09:00 dnia 25.07.2017

Obszar: zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz ciągłym, w zlewni Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie zjawisko może mieć charakter gwałtowny, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka